Công Ty đang cần bán thép cọc Cừ Larsen dài 12m, hàng Nhật, Hàn Quốc giá 12,200đ/kg , giá trên đã có 10%VAT , số lượng 500 cây, Bán hàng qua cân thực tế, Giao hàng tại Hà Nội

Công Ty đang cần bán thép cọc Cừ Larsen dài 12m, hàng Nhật, Hàn Quốc giá 12,200đ/kg , giá trên đã có 10%VAT , số lượng 500 cây, Bán hàng qua cân thực tế, Giao hàng tại Hà Nội

Công Ty đang cần bán thép cọc Cừ Larsen dài 12m, hàng Nhật, Hàn Quốc giá 12,200đ/kg , giá trên đã có 10%VAT , số lượng 500 cây, Bán hàng qua cân thực tế, Giao hàng tại Hà Nội

Công Ty đang cần bán thép cọc Cừ Larsen dài 12m, hàng Nhật, Hàn Quốc giá 12,200đ/kg , giá trên đã có 10%VAT , số lượng 500 cây, Bán hàng qua cân thực tế, Giao hàng tại Hà Nội

Công Ty đang cần bán thép cọc Cừ Larsen dài 12m, hàng Nhật, Hàn Quốc giá 12,200đ/kg , giá trên đã có 10%VAT , số lượng 500 cây, Bán hàng qua cân thực tế, Giao hàng tại Hà Nội
Công Ty đang cần bán thép cọc Cừ Larsen dài 12m, hàng Nhật, Hàn Quốc giá 12,200đ/kg , giá trên đã có 10%VAT , số lượng 500 cây, Bán hàng qua cân thực tế, Giao hàng tại Hà Nội

Công Ty đang cần bán thép cọc Cừ Larsen dài 12m, hàng Nhật, Hàn Quốc giá 12,200đ/kg , giá trên đã có

Lượt xem: 5254
Thông số kỹ thuật

Công Ty đang cần bán thép cọc Cừ Larsen dài 12m, hàng Nhật, Hàn Quốc giá 12,200đ/kg , giá trên đã có 10%VAT ,  số lượng 500 cây, Bán hàng qua cân thực tế, Giao hàng tại Hà Nội

Công Ty đang cần bán thép cọc Cừ Larsen dài 12m, hàng Nhật, Hàn Quốc giá 12,200đ/kg , giá trên đã có 10%VAT ,  số lượng 500 cây, Bán hàng qua cân thực tế, Giao hàng tại Hà Nội

Sản phẩm cùng loại

backtop